O NAS

Wpadnij na kawę i poznaj nasz zespół

Oferta Księgowa

Obsługa księgowo - podatkowa

1

Księgi rachunkowe

Zakres usług księgowych dla firm prowadzących księgi handlowe

 • • opracowanie Polityki Rachunkowości, Zakładowego Planu Kont oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji
 • • zapis dokumentów księgowych w księgach rachunkowych
 • • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • • obliczanie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych
 • • kontrola należności i zobowiązań
 • • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS
 • • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS
 • • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych
 • • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta
 • • udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem zgodności z obowiązującym prawem podatkowym

2

Księgi przychodów i rozchodów

Zakres usług księgowych dla firm prowadzących księgowość uproszczoną:

 • • zapis dokumentów księgowych w pkpir,
 • • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • • obliczanie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,
 • • kontrola należności i zobowiązań
 • • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS
 • • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS
 • • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych
 • • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta
 • • udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem zgodności z obowiązującym prawem podatkowym

3

Ewidencja ryczałtu

Zakres usług księgowych dla firm opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

 • • ewidencjonowanie przychodów,
 • • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.
 • • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych.
 • • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta,
 • • udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem zgodności z obowiązującym prawem podatkowym.

Oferta Kadrowa

Obsługa kadrowo - płacowa

Zakres usług kadrowo – płacowych

 • • prowadzenie akt osobowych , przygotowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników
 • • obsługa związana z zatrudnieniem osób w ramach umów cywilnoprawnych
 • • naliczanie wynagrodzeń (umowy o prace i umowy cywilnoprawne)
 • • zgłoszenia, wyrejestrowania do ZUS
 • • sporządzanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz raportów miesięcznych
 • • sporządzanie rocznych informacji PIT11/8B/8C
 • • rozliczenia z PFRON
 • • sporządzanie miesięcznych informacji o wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych PIT4 oraz rocznej PIT4R
 • • reprezentowanie przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS

Rekomendacje

Posłuchaj naszych klientów

Oferta dodatkowa

 • • kompleksowa pomoc przy zakładaniu firm
 • • doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy opodatkowania
 • • rejestracja w US, ZUS
 • • przygotowanie dokumentacji związanej z udzielaniem kredytów, leasingu etc.
 • • opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych
 • • wyprowadzanie zaległości
 • • występowanie o zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US
 • • udział w kontrolach podatkowych, ZUS, PIP

Cennik

Dopasuj oferte do własnych potrzeb
Ryczałt ewidencjonowany

od 100 zł netto / mc

Księga przychodów i rozchodów

bez VAT - od 120 zł netto / mc

z VAT - od 150 zł netto / mc

Księgi handlowe

od 500 zł netto / mc

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20A/3

tel. +888 954 404

biuro@n-plus.pl

nplus@onet.eu

Kontakt

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Ewa Naporowska Biuro Rachunkowe N-Plus

ul. Henryka Siemiradzkiego 20A/3

31-137 Kraków

NIP:6761284706

REGON: 120890676