AktualnośCI

Obowiązkowy split payment zacznie obowiązywać już od 1 listopada 2019 roku i stosowany będzie wobec sprzedaży usług i towarów z załącznika nr 15, która ma miejsce od 1 listopada 2019 roku.
Obowiązkowy split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:
1.obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
2.wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
3. co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
4. sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).