Aktualność

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na kasie fiskalnej od 1 stycznia 2020 r., już podczas rejestrowania sprzedaży na kasie musi wiedzieć, czy nabywca dokonuje zakupu jako osoba prywatna, czy firma. Jeżeli sprzedaż będzie na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą, musi wystawić paragon z NIP nabywcy bądź od razu fakturę sprzedaży.
Od 1 stycznia 2020 r. w życie weszły przepisy dotyczące zasad wystawiania faktur do paragonów fiskalnych wystawianych na rzecz firm (na podstawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw). Zgodnie z treścią nowych przepisów sprzedawca, który ewidencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej, wystawi nabywcy tj. firmie fakturę do paragonu, jeżeli na paragonie fiskalnym zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Przepisy mają zastosowanie względem sprzedaży dokonywanej na rzecz podatników, wobec tego nie dotyczą sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Zatem wystawienie faktury do paragonu bez NIP dla osoby prywatnej na jej żądanie nadal występuje i może być praktykowane przez sprzedawcę.
Wyłączeni z obowiązku stosowania NIP na paragonie są podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, nie wliczając wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.
Nowe przepisy ich nie dotyczą, w związku z czym nadal mogą oni wystawiać faktury do paragonu na dotychczasowych zasadach tj. bez zamieszczenia NIP nabywcy, niezależnie od tego, czy nabywca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność, czy osobą prywatną.