Aktualność

Od 1 stycznia 2020 roku sprzedawca nie będzie mógł wystawić faktury w każdym przypadku, niezbędnym elementem paragonu będzie bowiem NIP nabywcy.
Zmiana ta dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy firmami. Czyli pomiędzy firmą sprzedającą a prywatnym nabywcą będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy.
Wystawienie na rzecz innej firmy faktury do paragonu, na którym nie znajdował się NIP nabywcy, będzie skutkowało nałożeniem 100% sankcji na sprzedawcę. Organ podatkowy nałoży na przedsiębiorcę dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% VAT wykazanego na wystawionej fakturze do paragonu.